In Japanese with English subtitles

 

 

Director: Mamoru Hosoda
Writer: Mamoru Hosoda
Producers: Yuichiro Saito, Yuichi Adachi, Takuya Itô, Genki Kawamura
Cast: Haru Kuroki, Moka Kamishiraishi, Gen Hoshino, Kôji Yakusho, Kumiko Asô, Mitsuo Yoshihara, Yoshiko Miyazaki
Cinematographer: Ryo Horibe
Editor: Shigeru Nishiyama    
Country: Japan
Runtime: 98 minutes